• Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Vážení podnikatelia a živnostníci,

Každému z nás ukladajú zákony veľa povinností. Pre nás podnikajúce osoby sú to predovšetkým daňové povinnosti a s tým súvisiace povinnosti vedenia daňovej evidencie alebo podvojného účtovníctva. Orientácia v daňovej problematike vzhľadom k neustálym legislatívnym úpravám a zmenám, je dnes veľmi náročná. Táto problematika je natoľko zložitá, že podnikajúca osoba často sama nie je schopná posúdiť v akej kvalite má svoje účtovníctvo spracované. Živnostník, ktorý si účtovníctvo spracováva sám, alebo spracovanie zverí známej dôchodkyňu môže byť nemilo prekvapený, keď napríklad kontrola finančným úradom zistí závažné nedostatky a dokonca priamo vymeria nejaké to penále. Predchádzania takýmto udalostiam je potrebné zveriť vedenie svojho účtovníctva do rúk skutočných profesionálov. Inými slovami, profesionálne účtovné bezchybne vyrieši Váš problém o ktorom vlastne ani neviete.

V tomto smere sa naša firma opiera o 15-ročné skúsenosti podporené spoluprácou s daňovými poradcami. Všetkým našim klientom garantujeme vysoko profesionálny, včasné a kvalitné spracovanie všetky účtovné agendy. Je samozrejmosťou, že účtovníctvo spracovávame na modernej výpočtovej technike za pomoci kvalitného programového vybavenia. Ochrana spracovaných dát pred stratou je zabezpečovaná denným zálohovaním na samostatné CD-ROM.

Naša firma má uzatvorené poistenie zodpovednosti za finančnú škodu vzniknutú zákazníkovi v súvislosti s vedením účtovníctva - túto poistku sme však doposiaľ nemuseli využiť.

Služby ponúkame za veľmi prijateľné ceny, ktoré sú stanovené individuálne s ohľadom na rozsah poskytovaných služieb pre jednotlivé firmy.

Od začiatku našej činnosti kladieme dôraz na individuálne potreby našich klientov. Naším hlavným cieľom je maximálne spokojný zákazník.

Čo Vám môžeme ponúknuť, je:
 

A. ÚČTOVNÉ AGENDA

priebežné vedenie jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva
mesačné alebo štvrťročné spracovávanie podkladov k DPH
priebežné informácie o bilancii účtovníctvo (hospodársky výsledok, predpokladaná daňová povinnosť z DPH a pod.)
spracovanie ročnej účtovnej závierky, tvorba súvahy a výkazov ziskov a strát
evidencia majetku
účtovné a ekonomické poradenstvo
 

B. DAŇOVÉ POVINNOSTI

spracovanie mesačného alebo štvrťročného priznanie k DPH
spracovanie priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb
ročné zúčtovanie cestnej dane vrátane priznania
sledovanie termínov ostatných daňových povinností a platieb (zdravotné a sociálne poistenie, platby preddavkov, úhrady DPH, a pod.)
priebežné poradenstvo k optimalizácii dane
spoločné zdanenie manželov
 

C. PERSONALISTIKA A MZDY

spracovanie miezd do 25-tich zamestnancov
spracovanie výkazov pre správu soc.zabezpečení a pre zdravotné poisťovne, vrátane vyhotovenia príkazov na úhradu
ročné vyúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
vedenie všetky personálne agendy zamestnancov (vrátane prihlasovania a odhlasovania k sociálnemu a zdravotnému poisteniu a pod.)
rokovania a vykonávanie kontrol na správe sociálneho zabezpečenia, zdravotných poisťovniach a finančným úradu.
Týchto niekoľko riadkov je hrubý výpočet služieb, ktoré poskytujeme a radi budeme poskytovať aj Vašej firme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a urobíme všetko pre Vašu maximálnu spokojnosť!